Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: BS Mağazacılık Tekstil İth. İhr. A.Ş.

Adresi: Güzelevler Mah. Mobilyacılar Sitesi Akasya Sok. No:9/A Yüreğir ADANA

Telefon: 0 850 532 0559

Eposta : info@jly.com.tr

Mersis no : 0187164513000001

ALICI BİLGİLERİ

Ad Soyad / Ünvan:

TC Kimlik Numarası:

Adres :

Telefon :

E-posta:

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.jly.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, yukarıda içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.jly.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş ve ödeme yükümlülüğü altına girdiğini bildiği varsayılır.

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, tüm vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, teslimat şekli ve kargo ücreti www.jly.com.tr adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Ön bilgilendirme ve işbu Sözleşme hükümleri ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır.

MADDE 3 – ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ

3.1. www.jly.com.tr internet sitesinden Kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden 3 (üç) gün içerisinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği tarih değil Kredi kartından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin banka hesabına ulaştığı andır. ALICI, siparişi onaylamakla, sipariş verdiği ürünlerin bedelini ödeme yükümlülüğü altına girer.

ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.

3.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir.

3.3. Vadeli satışların sadece Banka’ya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, iadenin, işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen Banka’nın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir.

MADDE 4 – ÜRÜNÜN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ


4.1. Ürün, ALICI’nın talep etmiş olduğu teslimat adresinde, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ALICIYA veya ilgili kişiye teslim edilecektir. ALICI, ALICI’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

4.2. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp veya hasardan satıcı sorumlu değildir.

4.3. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin ALICI tarafından onaylanması ve ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4. Teslimat, 30 (otuz) günlük yasal süre geçirilmeksizin, siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren SATICI tarafından taahhüt edilen süre içinde yerine getirilir. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

4.5. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Bunun dışında teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

MADDE 5 – ALICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi Kabul ve taahhüt eder.

ALICI, siparişi onaylamakla iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödeme yapacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene etmek, taşımadan kaynaklı olduğu anlaşılan ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde, SATICI sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. ALICI, iade anında fatura aslını, kurumsal alımlarda iade faturası ile birlikte iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6 – SATICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya kanuna uygun yöntemle bildirir. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa alıcıyı borç altına sokan belgeler, iptal tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde iade edilir.

MADDE 7 – MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı vardır.

Yurtdışı satışlarda covid 19 salgını nedeniyle geri iadekabul edilmemektedir.

MADDE 8 — CAYMA HAKKI

8.1 Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

8.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirim iadeli taahhütlü posta ile yapılması halinde işbu sözleşmenin 1. Maddesinde “SATICI BİLGİLERİ” başlığı altında gösterilen adrese, fax veya e-posta ile yapılması halinde yine aynı maddede belirtilen fax numarasına veya e-posta adresine yapılabilir.

8.3 İade işlemlerinin yapılabilmesi için tüketiciye gönderilen iade formunun eksiksiz olarak doldurularak iade paketine koyulması gerekmektedir. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

8.4 İade edilecek Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

8.5 Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Tüketici’yı borç altına sokan belgeleri Tüketici’ya iade etmekle yükümlüdür.

Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar.

(Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir)

8.6 Cayma hakkı nedeni ile tüketici tarafından ürünün satıcıya iadesi UPS Kargo aracılığı ile yapılacaktır. Ürünün belirtilen kargo firması ile iade edilmediği hallerde ürünün iade masrafları tüketici tarafından ödenir.

8.7. Tüketici cayma hakkına ilişkin yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içinde malı satıcıya geri göndermekle yükümlüdür.

8.8 ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8.9 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 9 Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler ile cayma hakkının hakkının hangi hallerde kullanılamayacağı

Tüketici’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, tek kullanımlık olan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmeler ve Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

Özellikle de aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.:

· Her türlü Kozmetik Ürün

· İç Giyim Ürünleri

· Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü

· Her türlü yazılım ve programlar

· DVD, VCD, CD ve kasetler

· Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)

· Taşınabilir Bilgisayarlar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Ürünün arızalı ve ayıplı çıkması durumu haricinde), orijinal işletim sistemi kurulduktan yani bilgisayar kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 10 – KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI


SATICI, www.jly.com.tr sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. BS Mağazacılık Tekstil İth. İhr. A.Ş. aynı zamanda; ALICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, www.jly.com.tr sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ALICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

ALICI, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, BS Mağazacılık Tekstil İth. İhr. A.Ş.tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir.

www.jly.com.tr sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

MADDE 11 – TALEP ve ŞİKAYET / KANUNİ BAŞVURU YOLLARI

ALICI, ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini SATICI’nın aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir.

BS Mağazacılık Tekstil İth. İhr. A.Ş. ?

Müşteri Hizmetleri Telefon: 0850 532 0 559 ?

Adres: Güzelevler Mahallesi Mobilyacılar Sitesi Akasya Sokak No:9/A Yüreğir / Adana?Adana Ticaret Odası Sicil Numarası: 64533?

Mersis Numarası: 0187164513000001?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi:

İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde, tüketicinin ikametgahının bulunduğu veya sözleşmenin yapıldığı yer İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 12 – TÜKETİCİ OLMAYAN ALICILAR

İşbu sözleşme kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği zorunlu olarak yapılan düzenlemelerden faydalanılması, ALICININ 6502 sayılı Kanunda tanımlanan tüketici olmasına bağlıdır. Alıcının tüketici olmaması halinde işbu sözleşme hükümlerinden faydalanması mümkün olmamakla, yapılan satış sözleşmesi genel hükümler dairesinde değerlendirilecek ve çıkabilecek uyuşmazlıklar bu çerçevede çözümlenecektir. Tüketici sayılmayan ALICI ile yapılan sözleşmelerden doğacak uyuşmazlıklarda Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.